Botalinum Toxin

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Treatment: Botox Injection

-ขั้นตอนการทำการฉีดโบท็อกซ์นั้นสามารถฉีดได้ในบริเวณที่มีริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงอารมณ์ เช่นหน้าผาก รอยตีนกา และริ้วรอยที่เกิดจากการยิ้มบริเวณรอบดวงตา นอกจากนี้แล้วการฉีดโบท็อกซ์ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากคือการฉีดเพื่อปรับรูปหน้า ซึ่งบริเวณแนวขากรรไกรและแก้มเพื่อปรับใบหน้าให้ดูเรียวขึ้น